• Choose your guide:

      Jak aktivovat

      Pro aktivaci MOBILeditu, vyberte položku "Aktivovat program" v nabídce Nápověda.

      Ujistěte se, že jste zadali všechny aktivační údaje správně - jméno, společnost a aktivační klíč musí být zadány přesně stejným způsobem, jak jste jej obdrželi s fakturou.
      Od verze
      7 stačí zadat aktivační klíč (bez uvedení jména nebo společnosti).

      Pro vkládání Klíče se doporučuje používat
      copy & paste (Ctrl + C; CTRL + V) z licenčních údajů obržených při potvrzení nákupu, aby se předešlo chybě způsobené chybným přepsáním aktivačních údajů.

      Aktivace jednotlivých telefonu
      MOBILedit umožňuje aktivaci licence pro jednotlivé mobilní telefony, licence se tak přizpůsobuje vašim potřebám. Můžete začít s licencí pro jeden telefon nebo s širší licencí, jako je například MOBILedit Family, která obsahuje možnost aktivovat 5 telefonů. Licenci můžete libovolně rozšiřovat na potřebný počet telefonů.

      Po zakoupení licence máte k dispozici určitý počet "slotů", které můžete využít průběžne podle potřeby. Teprve když připojíte telefon, máte možnost jej aktivovat, využít slot a získat pro tento telefon plnou funkcionalitu. Při samotném nákupu ještě nevolíte, jaké telefony budete v budoucnu připojovat. Aktivací telefonu se použitý slot spotřebuje, není možné jej použít v budoucnu pro jiný telefon.
       
      Aktivace se nabídne automaticky, je-li nové zařízení připojeno poprvé. Vyberte telefon, který chcete aktivovat a stiskněte tlačítko. Váš telefon se přepne do režimu pro čtení i zápis a můžete jej použít bez jakýchkoliv omezení.
      Updated: 09 Oct 2018 05:03 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      2 1