• Choose your guide:

      Android - Wi-Fi připojení

      Phone Copier aplikaci, který slouží k propojení telefonu a MOBILeditu lze stáhnout na Google Play


      Zapněte tuto aplikaci na vašem telefonu a v záložce Connect zvolte Wi-Fi


      • Ujistěte se, že je vaše Wi-Fi zapnuta a obě zařízení jsou připojena na stejné síti
      • Spusťte MOBILedit a klikněte na tlačítko Připojit
      • Zvolte Android, klikněte na další a zvolte Wi-Fi
      • Na této stránce vepište do volného políčka IP adresu kterou vidíte na telefonu a klikněte na další
      • Povolte připojení na vašem telefonu, v případě, že zobrazený klíč souhlasí.
      • Zvolte váš telefon z nabídky a klikněte na další
      • Povolte připojení přes Wi-Fi na obrazovce vašeho telefonu a v MOBILeditu klikněte na Další


      Nyní jste úspěšně připojil váš telefon k MOBILeditu pomocí Wi-Fi
      Updated: 09 Oct 2018 05:06 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      1 0